Passwords

Top passwords by number of abuses
Top passwords by number of abuses
1. !Q@W#E4r5t6y 119268
2. 1q2w3e!Q@W#E 43746
3. Pa$$w0rd 41948
4. 123456 5742
5. password 2599
6. 1234 2567
7. Pa$$word 1534
8. 123 1416
9. reenactments 1300
10. flail 1299
11. enescu 1299
12. rurik 1299
13. poshteh 1299
14. postgraduates 1299
15. impairs 1299
16. larimer 1299
17. fickle 1299
18. kirkenes 1298
19. conglomeration 1298
20. gjovik 1298
21. dox 1298
22. erykah 1298
23. extractive 1298
24. veron 1298
25. iconoclast 1298
26. foi 1298
27. tehreek 1298
28. alfonsin 1298
29. diametrically 1298
30. bit/s 1298
Top usernames by number of abuses
1. admin 5531
2. info1 3667
3. info 3549
4. root 2549
5. bin 2136
6. admin1 2114
7. dai 2068
8. chang 2068
9. chai 2061
10. bangye 2061
11. er 2061
12. cong 2060
13. zhuer 2060
14. bao 2060
15. gui 2060
16. da 2060
17. zhen 2060
18. xifeng 2059
19. feng 2059
20. bingzhong 2059
21. zhu 2059
22. zhou 2059
23. yuanchun 2059
24. erjie 2059
25. guo 2059
26. baochai 2059
27. guang 2059
28. youshi 2059
29. ziteng 2059
30. beijing 2058
Top username / password combinations by number of abuses
1. reenactments reenactments 1300
2. larimer larimer 1299
3. fickle fickle 1299
4. enescu enescu 1299
5. impairs impairs 1299
6. poshteh poshteh 1299
7. postgraduates postgraduates 1299
8. rurik rurik 1299
9. flail flail 1299
10. ciao ciao 1298
11. gjovik gjovik 1298
12. pipits pipits 1298
13. veron veron 1298
14. bristly bristly 1298
15. colonialist colonialist 1298
16. erykah erykah 1298
17. uanl uanl 1298
18. diametrically diametrically 1298
19. foi foi 1298
20. attwood attwood 1298
21. iconoclast iconoclast 1298
22. pili pili 1298
23. viata viata 1298
24. dhofar dhofar 1298
25. tehreek tehreek 1298
26. extractive extractive 1298
27. alfonsin alfonsin 1298
28. dox dox 1298
29. magnetized magnetized 1298
30. upliftment upliftment 1298